Search

Hallinnointi

SkartaNYAB Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka noudattaa hallinnossaan ja päätöksenteossaan osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakia, yhtiön yhtiöjärjestystä ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjä sekä muita soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Yhtiön hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiö ei sovella toiminnassaan listayhtiöiden hallinnointikoodia.