Search

Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu SkartaNYAB-konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo SkartaNYABin  johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät SkartaNYABin strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset.

SkartaNYABin yhtiöjärjestyksen mukaan sen hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Markku Kankaala,

hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoa

+-

(s. 1963)
Koulutus: Kone- ja metallitekniikan insinööri

 • Perheyhtiö PM Ruukki Oy, hallituksen puheenjohtaja
 • MBÅ Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja
 • Suomen AktiiviOmistus Oy, hallituksen puheenjohtaja
 • Wetteri Yhtiöt Oy, hallituksen puheenjohtaja
 • Andament Group Oy, hallituksen jäsen

Markku Kankaala on pohjoispohjalainen yrittäjä ja aktiiviomistaja, joka aloitti SkartaNYAB Oyj:n hallituksen puheenjohtajana heinäkuussa 2021. Vuodesta 2020 lähtien hän on toiminut PM Ruukki Oy:n toimitusjohtajana. Hän on mm. Afarak Group Oyj:n (ent. Ruukki Group Oyj) perustaja ja on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuosina 1993-2017. Enersense International Oyj:n hallituksen jäsenenä hän toimi vuosina 2020-2021. Lisäksi hän on ollut mukana noin 50 yrityksen hallituksessa.

Kankaala on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän omistaa 21,2 % yhtiön merkittävän osakkeenomistajan Andament Group Oy:n osakkeista.

Omistukset SkartaNYAB Oyj:ssä:

 • Andament Group Oy: 135 168 994 osaketta
 • PM Ruukki Oy: 26 500 osaketta

Johan K Nilsson,

hallituksen varapuheenjohtaja

Lisätietoa

+-

(s. 1960)

 • JKN Advokat AB, hallituksen jäsen
 • JKN Advokatbyrå AB, hallituksen jäsen
 • Brf Ingenjören 14, hallituksen jäsen
 • Hubert Best AB, hallituksen jäsen
 • Lundqvist Advokatbyrå AB, hallituksen jäsen

Johan K Nilsson on rakennusjuridiikkaan erikoistunut asianajaja, jolla on pitkäaikainen kokemus rakennusalan yhtiöiden lakiasiaintoiminnoista. Hän on työskennellyt yrityslakimiehenä Peab-konsernissa 2003–2016 ja Skanska-konsernissa 1998–2003. Vuodet 2013–2016 hän toimi Peab-konsernin lakiasiainjohtajana. Luottamustehtävissä hän on toiminut mm. Ruotsin rakennusalan sopimuskomitean hallituksen jäsenenä 2001–2011. Nykyisin Nilsson toimii JKN-asianajotoimiston osakkaana sekä välimiehenä ja luennoitsijana rakennusjuridiikkaa koskevissa kysymyksissä. SkartaNYAB Oyj:n hallituksen jäseneksi hänet valittiin maaliskuussa 2022.

Nilsson on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä, sillä hän käyttää määräysvaltaa asianajotoimistossa, joka tarjoaa konserniyhtiöille niiden liiketoimintaan kuuluvia projekteja koskevia juridisia palveluita.

Jukka Juola

Lisätietoa

+-

(s. 1969)
Koulutus: Insinööri (AMK)

 • Andament Group Oy, hallituksen puheenjohtaja
 • Solarigo Systems Oy ja Solarigo Oy, hallituksen jäsen
 • Kallastor Oy, hallituksen jäsen
 • Hanhikiven Sähkönmyynti Oy, hallituksen jäsen
 • Steel Group Pohjanmaa Oy, hallituksen puheenjohtaja

Jukka Juola aloitti Skarta Finland Oy:n toimitusjohtajana vuonna 2020. Hän on toiminut Andament Group Oyj:n osakkaana vuodesta 1994 alkaen ja sen toimitusjohtajana vuosina 2001-2014 ja 2020 alkaen. Vuosina 2013–2017 Juola työskenteli Suomen Maastorakentajat Oy:n toimitusjohtajana ja SL Asfaltti Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2009–2013. SkartaNYAB Oyj:n hallituksen jäseneksi hänet valittiin maaliskuussa 2022.

Juola ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hän hän omistaa 56,1 % yhtiön merkittävän osakkeenomistajan Andament Group Oy:n osakkeista ja toimii konserniin kuuluvissa yhtiöissä operatiivisissa johtotehtävissä.

Omistukset SkartaNYAB Oyj:ssä:

 • Jukka Juola: 2638 osaketta
 • Kallastor Oy: 1 415 474 osaketta
 • Andament Group Oy: 135 168 994 osaketta

Johan Larsson

Lisätietoa

+-

(s. 1980)

 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB, hallituksen puheenjohtaja
 • Bingab Barents Investment Group AB, hallituksen jäsen
 • Barents Fastigheter AB, hallituksen jäsen
 • Luleå Business Region AB, hallituksen jäsen

Johan Larsson on luulajalainen yrittäjä, joka on toiminut NYAB Sverige AB:n toimitusjohtajana vuodesta 2012 saakka. Hän on toiminut yrittäjänä useassa kasvuyhtiössä eri toimialoilla ja on osallistunut lähes 30 yrityksen hallitustyöskentelyyn. Hän on SkartaNYAB Oyj:n suurimman osakkeenomistajan Holding Investment Förvaltning i Luleå AB:n sekä sijoitusyhtiö Barents Investment Group AB:n perustaja ja toimii luottamustehtävissä mm. Luleå Business Regionin hallituksen jäsenenä. SkartaNYAB Oyj:n hallituksen jäseneksi hänet valittiin maaliskuussa 2022.

Larsson ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hän omistaa 50 % yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Holding Investment Förvaltning i Luleå AB:sta ja toimii operatiivisissa johtotehtävissä konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Omistukset SkartaNYAB Oyj:ssä:

 • Johan Larsson: 250 759 osaketta
 • Bingab Barents Investment Group AB: 4 958 300 osaketta
 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (Larssonin omistus 50 %): 235 830 000 osaketta

Mikael Ritola

Lisätietoa

+-

(s. 1989)

 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB, hallituksen jäsen
 • OLARIT Invest AB, hallituksen jäsen

Mikael Ritola on NYAB Sverige AB:n varatoimitusjohtaja ja SkartaNYAB Oyj:n suurimman osakkeenomistajan Holding Investment Förvaltning i Luleå AB:n perustajaosakas. Hänellä on laaja kokemus yrittäjyydestä ja johtamisesta sekä kannattavan kasvun rakentamisesta rakennus- ja infratoimialalla. SkartaNYAB Oyj:n hallituksen jäseneksi hänet valittiin maaliskuussa 2022.

Ritola ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hän omistaa 50 % yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Holding Investment Förvaltning i Luleå AB:sta ja toimii operatiivisissa johtotehtävissä konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Omistukset SkartaNYAB Oyj:ssä:

 • Mikael Ritola: 186 320 osaketta
 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (Ritolan omistus 50 %): 235 830 000 osaketta

Aarne Simula

Lisätietoa

+-

(s. 1965)

 • Oulun Kauppakamari, hallituksen jäsen
 • Taiga Chemicals Oy, hallituksen jäsen
 • Simula Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja
 • Wetteri Yhtiöt Oy, toimitusjohtaja

Aarne Simula on oululainen yritysjohtaja, joka on toiminut sijoittajana Aktiiviomistajat-yhteenliittymässä vuodesta 2017. Hän on työskennellyt autoliike Wetteri Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2008 alkaen ja toimii aktiivisesti kansainvälisissä autoalan verkostoissa. Luottamustehtävissä hän toimii mm. Oulun kauppakamarin hallituksen jäsenenä. SkartaNYAB Oyj:n hallituksen jäseneksi hänet valittiin maaliskuussa 2022.

Simula on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistukset SkartaNYAB Oyj:ssä

 • 2 951 189 osaketta

Jari Suominen

Lisätietoa

+-

(s. 1957)
Koulutus: insinööri

Jari Suomisella on 40 vuoden kansainvälinen kokemus energia-alalta. Vuosina 1981–2007 hän toimi ExxonMobilin ja vuosina 2007–2019 St1-konsernin palveluksessa erilaisissa polttoaineisiin sekä sähkön- ja lämmöntuotantoon liittyvissä johtotehtävissä vastaten mm. St1:n uusiutuvan energian liiketoiminnasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Nykyään Suominen toimii St1:n toimitusjohtajan neuvonantajana. SkartaNYAB Oyj:n hallituksessa hän on toiminut heinäkuusta 2021 alkaen.

Suominen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistukset SkartaNYAB Oyj:ssä

 • 39 000 osaketta