Search

Skarta-Privanet yritysjärjestely

Skarta Group Oy ja First North Growth Market Finland -markkinapaikalla noteerattu Privanet Group Oyj allekirjoittivat 22.6.2021 osakevaihtosopimuksen, jonka myötä Privanet Group Oyj hankki Skarta Group Oy:n osakekannan. Osakevaihdon täytäntöönpano tapahtui 15.7.2021. Yritysjärjestelyn myötä Privanet Group Oyj:n nimi muutettiin Skarta Group Oyj:ksi ja yhtiön toimiala vastaamaan Skarta Groupin toimialaa. Skarta Group Oy puolestaan jatkaa toimintaansa nimellä Skarta Finland Oy.

Yritysjärjestely lyhyesti

  • Privanet Group Oyj hankki Skarta Group Oy:n kaikki osakkeet järjestämällä Skarta Group Oy:n osakkeenomistajille 232 379 426 Privanet Group Oyj:n uutta osaketta kattavan suunnatun osakeannin, joka maksettiin apporttiomaisuudella Skarta Group Oy:n osakkeina.
  • Lisäksi Privanet Group Oyj järjesti velkakirjanhaltijoilleen suunnatun osakeannin, jossa annettiin merkittäväksi 25 851 291 uutta osaketta Skarta Group Oy:n osakkeenomistajille suunnattua osakeantia vastaavalla 0,20 euron osakekohtaisella merkintähinnalla, joka maksetaan kuittaamalla merkitsijän yhtiöltä olevaa saatavaa.
  • Hallituksen jäseniksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittiin Martti Haapala, Markku Kankaala, Matti Manninen, Jari Suominen ja Kim Wiio.

Lue Privanet Group Oyj:n ennen osakevaihdon täytäntöönpanoa julkaisemat taloudelliset raportit ja yhtiökokousmateriaalit täältä.

Lue Privanet Group Oyj:n ennen osakevaihdon täytäntöönpanoa julkaisemat tiedotteet täältä.