Search

Liiketoiminta

SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja. Konsernin liiketoiminta keskittyy energia-, infra- ja teollisuusrakentamisen lisäksi uusiutuvan energian hankekehitykseen. SkartaNYAB hyödyntää vahvaa asemaansa erityisesti pohjoisemmilla alueilla Suomessa ja Ruotsissa, joissa suunnitellut hiilivapaaseen teollisuuteen liittyvät investoinnit tuleville vuosikymmenille ovat suuruudeltaan kymmeniä miljardeja euroja. Lisäksi meillä on projekteja Tukholman alueella, jossa kiihtyvä kaupungistuminen lisää kysyntää kestävälle infrastruktuurille. Tavoittelemme kannattavaa kasvua ja näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme Suomessa ja Ruotsissa.

Liiketoimintamme muodostuu viidestä eri liiketoiminta-alueesta:

 

Energia- ja sähköverkkorakentaminen

Keskitymme toteuttamaan hiilineutraaleita energiahankkeita yhteistyössä teollisuuden ja julkisyhteisöjen kanssa. Näemme mahdollisuuksia erityisesti tuuli- ja aurinkoenergiassa sekä tulevaisuudessa myös vihreän vedyn hankkeissa.

Balance of Plant (BoP) -rakentaminen merkitsee tuulipuiston infra- ja sähkötöitä sisältäen kaiken rakennustyön lukuunottamatta turbiineja. Me SkartaNYABilla olemme erikoistuneet BoP-projekteihin ja olleet mukana jo yli sadan tuulivoimalan rakentamisessa.

BoP-projekteissa asiantuntijamme ottavat vastuulleen kokonaisuuden suunnittelutöistä ja maaperätutkimuksesta lähtien. Siitä etenemme nostoalueiden rakentamiseen ja perustusten tekemiseen vaativine betonivaluineen. Rakennamme myös tuulipuiston sisäisen sähköverkon kaapeliasennuksineen ja huolehdimme sen liittämisestä valtakunnan verkkoon. Teemme myös tuulipuiston tarvitsemat oheistyöt kuten tiestön kunnostamisen tai rakentamisen. BoP-projektien lisäksi vastaanotamme mielellämme tarjouskyselyjä myös pienemmistä kokonaisuuksista, asiakkaan tarpeen mukaan.

 

Teollisuus- ja muu erikoisrakentaminen

SkartaNYABin vahva ammattiosaaminen ja kyky tehdä innovatiivisia ratkaisuja luovat perustan onnistuneelle erikois- ja teollisuusrakentamiselle. Tätä tukevat uudenaikainen kalustomme ja laitteistomme.

Rakennamme asiakkaidemme tarpeiden mukaisia teollisuusrakennuksia muun muassa tuotanto- ja logistiikka-alan yrityksille, vesilaitoksille, työpajoille sekä paperi- ja kaivosteollisuudelle. Tartumme rohkeasti myös kaikkein haastavimpiin erikoisrakentamisen kohteisiin, olivat kyseessä sitten bio- ja lämpövoimalaitokset, vesihuoltolaitokset, teollisuushallit tai tuotantolaitokset. Liiketoimintaamme kuuluvat myös erityisprojektit, kuten talonsiirtoprojektit zero waste -toimintamallilla.

Erikois- ja teollisuusrakentamisen hankkeisiin tuomme lisäarvona ennen kaikkea vahvaa projektijohtamista sekä osaamista haastavista pohjaolosuhteista ja betonitöistä. Kehitämme ja optimoimme jatkuvasti prosessejamme ja teknologioitamme.

Asiakkaamme ovat oppineet luottamaan pitkän kokemuksen tuomaan asiantuntemukseemme ja yhteistyökykyymme: työt sujuvat saumattomasti kaikkien yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

 

Maanrakennus

SkartaNYAB-konsernin yhtiöillä on yli seitsemänkymmenen vuoden kokemus erilaisista maarakennustöistä. Maarakennuspalvelumme kattavat kaiken maarakennustyön pohjarakentamisesta talorakentamisen tarpeisiin.

Valtiot, kunnat, ELY-keskukset, rakennusliikkeet ja muut tilaajamme sekä yhteistyökumppanimme luottavat toimintavarmuuteemme ja asiantuntemukseemme vaativissakin hankkeissa. Ammattitaitoamme arvostetaan esimerkiksi lämpövoimalaitosten, keskuspuhdistamoiden ja tuulipuistojen maarakennustöissä.

 

Infrarakentaminen

SkartaNYAB-konsernin yhtiöillä on vuosikymmenten kokemus vaativista väylä-, rautatie- ja sillanrakennustöistä. Toteutamme erilaiset liikenneväylät ja niihin liittyvän aluerakentamisen tehokkaasti, täsmällisesti ja asiakaslähtöisesti. Pitkän kokemuksemme tuomalla ammattitaidolla organisoimme ja aikataulutamme työt siten, että liikenne saadaan kulkemaan mahdollisimman sujuvasti ja turvallisesti koko projektin ajan.

Sillanrakentamisen asiantuntijoina suunnittelemme ja teemme kokonaistoimituksena kaikki siltatyöt pienistä silloista suuriin siltarakenteisiin, niin maalla kuin yli vesistöjen. Auto- ja kevyen liikenteen siltojen sekä tierumpujen ja putkisiltojen lisäksi rakennamme erityyppisiä betonisia ja teräksisiä kattoja, maasiltoja sekä luiskia. Sillanrakentamisen yhteydessä teemme myös kaikki oheistyöt kuten maankäytön suunnittelun, asfalttityöt sekä kaiteiden, aitojen ja valaistuksen asennuksen.

Uusien siltojen, teiden, rautateiden, katujen ja kevyen liikenteen väylien lisäksi korjaamme ja parannamme olemassa olevia liikenneväyliä. Ylläpidämme valtion ja kuntien infrastruktuuria myös monivuotisilla kunnossapitosopimuksilla.

 

Hankekehitys

Olemme suunnitelleet kunnille, kaupungeille ja teollisuudelle soveltuvan, edistyksellisen Vierivoima-konseptin, jolla tähdätään hiilineutraaliin lähisähköön. Vierivoima-konseptilla vastaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa energiamarkkinoiden murroksen tuomiin mahdollisuuksiin tarjoamalla lähellä tuotettua sähköä paikalliseen käyttöön.

Käytännössä Vierivoima tarkoittaa tuuli- ja/tai aurinkovoimalla tuotettua, hinnaltaan kilpailukykyistä sähköä lähiseudun toimijoille. Heille Vierivoima tuo ennen kaikkea lähellä tuotettua, edullista energiaa, ja lisäksi maine- ja kilpailuetua. Vierivoima myös lisää paikallista osaamista ja kysyntää, tuo työpaikkoja rakentamiseen ja ylläpitoon sekä luo myönteistä virettä ja uutta elinvoimaa.

Lisäksi toimimme yhteistyössä Solarigo Systems Oy:n kanssa teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeiden kehityksessä.

 

Lue lisää SkartaNYAB-konsernin tarjoamista palveluista konserniyhtiöiden verkkosivuilta:

Skarta Finland

NYAB Sverige