Search

Miksi sijoittaa SkartaNYAB Oyj:hin?

Pitkä kokemus ja vahva osaaminen vaativissa rakennushankkeissa

SkartaNYABilla on vuosikymmenien kokemus vaativasta infra- ja erikoisrakentamisesta sekä pitkän kokemuksen myötä myös merkittävä määrä referenssejä erilaisista kohteista konserniyhtiöiden toiminta-ajalta. Huolellinen urakoiden valinta, tarjouslaskenta, toteutus ja keskittyminen riskien hallintaan projektien kaikissa vaiheissa ovat avainasemassa onnistuneiden projektien johtamisessa. Onnistumiset ovat johtaneet kovaan kasvuun korkealla kannattavuudella ja lukuisia monivuotisia yhteistyösopimuksia sisältävään monipuoliseen tilauskantaan.

Pitkä kokemus ja vakiintunut asema päästöttömän energian hankkeissa

SkartaNYAB on yksi Suomen johtavista tuulivoimapuistojen rakentajista, sillä SkartaNYAB on ollut mukana jo yli 100 tuulivoimalan rakentamisessa vuodesta 2012 alkaen. SkartaNYABin asema lähellä uusiutuvan energian ja energianvarastoinnin asiakkaita ja teknologiatoimittajia mahdollistaa liiketoiminnan laajentamisen hankkeiden kehittämiseen, suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja omistamiseen.

Vankka asema Pohjois-Ruotsin alueen nopeasti kasvavilla markkinoilla

SkartaNYAB on saavuttanut insinöörirakentamisessa vahvan jalansijan Pohjois-Ruotsin markkinoilla. SkartaNYAB-konserni hyödyntää vahvaa asemaansa Norrbottenin alueella, jossa suunnitellut hiilivapaaseen teollisuuteen liittyvät investoinnit tuleville vuosikymmenille ovat suuruudeltaan kymmeniä miljardeja euroja.

Henkilöstön osaaminen ja jatkuva kehittäminen

SkartaNYABin ydinosaamista on vaativien rakennuskohteiden projektinjohto-osaaminen. Projektitoiminnassa projektien työn suunnittelu, kustannushallinta, laadunhallinta ja aikataulun hallinta ovat keskeisessä roolissa. SkartaNYAB huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja henkilöstön osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvää osaamista voidaan hankkia myös strategisten yritysostojen kautta.

Yrittäjähenkinen johto ja aktiivinen omistajuus

Yrittäjähenkinen, rohkea ja joustava johtaminen keskittyy vastuunkantoon ja työn laadukkaaseen lopputulokseen. Aktiivinen omistajuus mahdollistaa SkartaNYABin strategian mukaisen kehittämisen ja tarvittavan pääoman sekä yrityksen arvon vastuullisen kasvattamisen.