Search

Strategia ja arvot

Missio

SkartaNYAB rakentaa puhdasta tulevaisuutta.

Visio

SkartaNYAB on puhtaiden energiaratkaisujen edelläkävijä ja arvostettu hiilineutraalin yhteiskunnan rakennuskumppani Pohjoismaissa.

Strategia

SkartaNYABin strategia rakentuu seuraaville päälinjauksille:

  1. SkartaNYABin tavoitteena on laajentaa toimintaansa tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeiden kehittämistä, rakentamista ja omistamista.
  2. SkartaNYABin kasvu pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen sekä asiantuntijuuteen ja sitä tuetaan yritysjärjestelyillä.
  3. SkartaNYABin toiminta perustuu yrittäjien yhteenliittymään, mikä mahdollistaa nopean laajentumisen, hyvän kannattavuuden ja omistaja-arvon vahvan kehityksen.

Arvot ja kulttuuri

Entreprenörskap
ymparisto
yhtestyo