Search

Investerarkommunikation

Investerarkalender 2022

Tyst period (inga investerar-, analytiker- eller pressmöten) 23 Feb–25 Mar 2022
Bokslutskommuniké för perioden 1 Jan 2021–31 Dec 2021 25 Mars 2022
Årsredovisning för perioden 1 Jan 2021 31 Dec 2021 11 April 2022
Årsstämma 3 Maj 2022
Tyst period (inga investerar-, analytiker- eller pressmöten) 13 April -13 Maj 2022
Tillgängliggörande av verksamhetsöversikt för perioden
1 Jan-31 Mars 2022
13 Maj 2022
Tyst period (inga investerar-, analytiker- eller pressmöten) 31 Juli-30 Aug 2022
Halvårsrapport för perioden 1 Jan-30 Juni 2022 30 Aug 2022
Tyst period (inga investerar-, analytiker- eller pressmöten) 12.10.-11.11.2022
Tillgängliggörande av verksamhetsöversikt för perioden
1 Jan-30 Sep 2022
11 Nov 2022

 

Kontaktperson för investerarkommunikation

Marko Peltonen
Direktör för Investor Relations
marko.peltonen(at)skartanyab.com
+358 (0)45 650 5249

Certifierad rådgivare

SkartaNYAB Plc är noterat på First North Growth Market Finland, som drivs av Nasdaq Helsinki Ab, vilket kräver att en certifierad rådgivare (Certified Advisor, CA) utses. Den certifierade rådgivaren säkerställer att företaget uppfyller marknadens krav och de skyldigheter som gäller vid tidpunkten. Vid behov säkerställer den certifierade rådgivaren också på annat sätt att bolaget uppfyller First North-marknadens krav.

Certifierad rådgivare för SkartaNYAB är Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 8 604 22 55.