Search

Revisorer

Revisorerna för SkartaNYAB Abp är auktoriserade revisorn (KHT) Osmo Valovirta och revisionsbyrån Ernst & Young Oy, auktoriserade revisorn (KHT) Anders Forsström är den viktigaste revisionspartnern.

Revisorns uppgift är att granska SkartaNYAB:s redovisning, bokslut och förvaltning. Revisorn kontrollerar att Bolagets verksamhet följer lagen och att bokslutet ger aktieägare och andra parter korrekt och adekvat information om Skarta-bolagens resultat och finansiella ställning.