Search

Skarta-Privanet-förvärv

Skarta Group Oy och Privanet Group Plc, noterade på First North Growth Market Finland, tecknade den 22 juni 2021 ett andelsbytesavtal med vilket Privanet Group Plc förvärvade aktierna i Skarta Group Oy. Transaktionen slutfördes den 15 juli 2021.  Privanet Group Oyj:s namn ändrades till Skarta Group Oyj och dess näringsgren ändrades till att motsvara Skarta Groups näringsgren vid andelsbytet. Skarta Group Oy fortsätter sin verksamhet under namnet Skarta Finland Oy.

Sammanfattning av förvärvet

  • Privanet Group Plc förvärvade samtliga aktier i Skarta Group Oy genom att ordna en riktad nyemission för aktieägarna i Skarta Group Oy omfattande 232 379 426 nya aktier i Privanet Group Plc, vilka betalades med apportegendom i form av aktier i Skarta Group Oy.
  • Dessutom arrangerade Privanet Group Plc en riktad aktieemission till obligationsinnehavarna i vilken 25 851 291 nya aktier tecknades. Teckningskursen uppgick till 0,20 euro per aktie, vilket motsvarar den nyemission som riktats till Skarta Group Oy:s aktieägare, och betalades genom kvittning av en fordran på tecknarens bolag.
  • Martti Haapala, Markku Kankaala, Matti Manninen, Jari Suominen och Kim Wiio valdes till styrelseledamöter vid den extrainsatta bolagsstämman.

Läs de finansiella rapporterna och materialet från årsstämman som publicerats av Privanet Group Plc före andelsbytets genomförande här (på finska).

Läs de pressmeddelanden som Privanet Group Plc publicerade innan andelsbytet genomfördes här (på finska).