Search

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för förvaltningen av SkartaNYAB och den korrekta organisationen av dess verksamhet. Styrelsen övervakar SkartaNYABs ledning, utser och entledigar verkställande direktören samt fattar viktiga beslut kring SkartaNYABs strategi, investeringar, organisation, ledningens kompensationssystem och finansiering.

Enligt SkartaNYABs bolagsordning består dess styrelse av minst tre och högst sju ordinarie ledamöter, vars mandattid löper ut vid slutet av årsstämman efter valet.

Markku Kankaala,

Styrelseordförande

Mer information

+-

(Född 1963)
Utbildning: Ingenjör inom maskin- och metallteknik

 • Familjeföretaget PM Ruukki Oy, styrelseordförande
 • MBÅ Invest Oy, styrelseordförande
 • Suomen AktiiviOmistus Oy, styrelseordförande
 • Andament Group Oy, styrelseledamot

Markku Kankaala är en entreprenör och aktiv ägare från Norra Österbotten. I juli 2021 började han som styrelseordförande för SkartaNYAB Plc. Sedan 2020 är han verkställande direktör för PM Ruukki Oy. Han är även grundare av Afarak Group Plc (tidigare Ruukki Group Plc) och var styrelseledamot 1993–2017. Han var styrelseledamot i Enersense International Oyj från 2020 till 2021. Dessutom har han varit styrelseledamot i ett 50-tal bolag.

Markku Kankaala är oberoende av bolaget, men inte av dess största aktieägare. Han äger 21,2 % av Andament Group Oy som är en stor aktieägare i bolaget.

Aktieinnehav i SkartaNYAB Abp:

 • Andament Group Oy: 135 168 994 aktier
 • PM Ruukki Oy: 26 500 aktier

Johan K Nilsson,

Styrelsens vice ordförande

Mer information

+-

(Född 1960)

 • JKN Advokat AB, styrelseledamot
 • JKN Advokatbyrå AB, styrelseledamot
 • Brf Ingenjören 14, styrelseledamot
 • Hubert Best AB, styrelseledamot
 • Lundqvist Advokatbyrå AB, styrelseledamot

Johan K Nilsson är jurist, specialiserad på byggrätt och har lång erfarenhet av juridiska funktioner i företag i byggbranschen. Han har varit bolagsjurist för Peab Group 2003–2016 och Skanska Group 1998–2003. Under 2013–2016 var han Chief Legal Officer för Peab Group. Han har haft förtroendeuppdrag bland annat som styrelseledamot i Byggandets kontraktskommitté 2001–2011. Johan K Nilsson är för närvarande delägare i JKN Advokater samt skiljeman och föreläsare i byggrättsliga frågor. Han valdes in i SkartaNYAB Abps styrelse i mars 2022.

Johan K Nilsson är oberoende av de största aktieägarna, men inte av bolaget. Advokatbyrån under hans kontroll tillhandahåller koncernföretagen juridiska tjänster i samband med projekt som hör till deras affärsverksamhet.

Jukka Juola

Mer information

+-

(Född 1969)
Utbildning: Högskoleingenjör

 • Andament Group Oy och dess dotterbolag, styrelseordförande
 • Solarigo Systems Oy och Solarigo Oy, styrelseledamot
 • Kallastor Oy, styrelseledamot
 • Hanhikiven Sähkönmyynti Oy, styrelseledamot
 • Steel Group Pohjanmaa Oy, styrelseordförande

Jukka Juola var VD för Skarta Finland Oy 2020-2022. Han har varit delägare i Andament Group Oy sedan 1994 och verkställande direktör 2001–2014 samt 2020. Från 2013 till 2017 arbetade Juola som VD för Suomen Maastorakentajat Oy och från 2009 till 2013 som VD för SL Asfaltti Oy. Han valdes in i SkartaNYAB Abps styrelse i mars 2022.

Juola är inte oberoende av bolaget eller dess största aktieägare. Han äger 56,1 % av en större aktieägare i Andament Group Oy och har tidigare tillhört den operativa ledningen för bolag som ingår i koncernen.

Aktieinnehav i SkartaNYAB Abp:

 • Jukka Juola: 2 638 aktier
 • Kallastor Oy: 1 415 474 aktier
 • Andament Group Oy: 135 168 994 aktier

Johan Larsson

Mer information

+-

(Född 1980)

 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB, styrelseordförande
 • Bingab Barents Investment Group AB, styrelseledamot
 • Barents Fastigheter AB, styrelseledamot
 • Luleå Business Region AB, styrelseledamot

Johan Larsson är en entreprenör från Luleå som sedan 2012 varit verkställande direktör för koncernbolaget NYAB Sverige AB. Han har varit entreprenör för flera tillväxtbolag i olika branscher och styrelseledamot i närmare 30 företag. Han är grundare av SkartaNYAB Abps största aktieägare Holding Investment Förvaltning i Luleå AB och investmentbolaget Barents Investment Group AB och har förtroendeuppdrag bland annat som styrelseledamot i Luleå Business Region. Han valdes in i SkartaNYAB Abps styrelse i mars 2022.

Larsson är inte oberoende av bolaget eller dess största aktieägare. Han äger 50 % av den större aktieägaren Holding Investment Förvaltning I Luleå AB och ingår i koncernens operativa ledning.

Aktieinnehav i SkartaNYAB Abp:

 • Johan Larsson: 250 759 aktier
 • Bingab Barents Investment Group AB: 4 958 300 aktier
 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (Larssons ägande 50%): 235 830 000 aktier

Mikael Ritola

Mer information

+-

(Född 1989)

 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB, styrelseledamot
 • OLARIT Invest AB, styrelseledamot

Mikael Ritola är vice verkställande direktör i NYAB Sverige AB och grundare av SkartaNYAB Plc:s största aktieägare, Holding Investment Förvaltning I Luleå AB. Han har en bred erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning och att bygga lönsam tillväxt i bygg- och infrastrukturbranschen. Han valdes in i SkartaNYAB Abps styrelse i mars 2022.

Ritola är inte oberoende av företaget eller dess största aktieägare. Han äger 50 % av den största  aktieägaren Holding Investment Förvaltning I Luleå AB och ingår i koncernens operativa ledning.

Aktieinnehav i SkartaNYAB Abp:

 • Mikael Ritola: 186 320 aktier
 • Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (Ritolas ägande 50%): 235 830 000 aktier

Aarne Simula

Mer information

+-

(Född 1965)

 • Uleåborgs handelskammare, styrelseledamot
 • Taiga Chemicals Oy, styrelseledamot
 • Simula Invest Oy, styrelseordförande
 • Wetteri Yhtiöt, styrelseledamot

Aarne Simula är en företagsledare från Uleåborg som sedan 2017 varit investerare i konsortiet Aktiiviomistajat. Han har varit VD för bilhandlaren Wetteri Oy sedan 2018 och är verksam i internationella nätverk inom bilindustrin. Han har förtroendeuppdrag bland annat som styrelseledamot i Uleåborgs handelskammare. Han valdes in i SkartaNYAB Abps styrelse i mars 2022.

Aarne Simula är oberoende av bolaget och dess största aktieägare.

Aktieinnehav i SkartaNYAB Abp:

 • 2 951 189 aktier

Jari Suominen

Mer information

+-

(Född 1957)
Utbildning: Ingenjör

Jari Suominen har 40 års internationell erfarenhet inom energiområdet. Från 1981 till 2007 arbetade han för ExxonMobil och från 2007 till 2019 för St1-koncernen i olika ledande befattningar inom bränsle-, el- och värmeproduktion, med ansvar för St1:s verksamhet inom förnybar energi i Finland, Sverige och Norge. Nuförtiden är Jari Suominen rådgivare till VD:n för St1. Han har varit styrelseledamot i SkartaNYAB Abp  sedan juli 2021.

Jari Suominen är oberoende av bolaget och dess större aktieägare.

Aktieinnehav i SkartaNYAB Abp:

 • 39 000 aktier