Search

Ledningens transaktioner

Ledningen för SkartaNYAB Plc och deras närstående parter ska följa anvisningarna nedan vid rapportering av transaktioner.

Chefer och deras närstående parter ska meddela SkartaNYAB Plc om transaktioner de har gjort omedelbart och senast tre (3) arbetsdagar efter transaktionen. SkartaNYAB Plc säkerställer rapportering av transaktioner till Finansinspektionen och publicerar dem utan dröjsmål som ett företagsmeddelande vid mottagandet av anmälan.

Anvisningar för hur du skickar in en affärstransaktionsrapport

  1. Fyll i transaktionsrapportformuläret på Finansinspektionens webbplats. Följande information krävs för att fylla i formuläret:
  • SkartaNYAB Plc:s LEI-kod: 743700UX7WTIOT3QO547
  • SkartaNYAB Plc:s aktie-ID:  SKARTA
  • ISIN-kod för SkartaNYAB Plc:s aktier: FI4000153515
  • Anmälningsreferens: Genereras automatiskt för formuläret
  1. Skicka det ifyllda transaktionsformuläret till SkartaNYAB via e-post.
  • Det ifyllda formuläret ska skickas in till marko.peltonen@skarta.fi
  • Mer information om ledningens transaktioner och om det stängda fönstret finns i Finansinspektionens anvisningar.
  • Du kan se de offentliggjorda transaktionsanmälningarna från ledande personal och deras relaterade parter i SkartaNYABs företagsmeddelanden.