Search

Integritetspolicy

  1. Personuppgiftsansvarig

SkartaNYAB Abp
Pakkahuoneenkatu 18 B 35
90100 Oulu

  1. Namn på registret

Användarregister i företagets onlinetjänst.

  1. Den rättsliga grunden för och syftet med behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning är personens dokumenterade, frivilliga, identifierade, informerade och entydiga samtycke.

Syftet med behandling av personuppgifter är att kommunicera med kunder, upprätthålla kundrelationer och, med särskilt samtycke, marknadsföring.

Data används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

  1. Innehållet i registret

Informationen som lagras i registret kan vara: personens namn, yrkestitel, företag/organisation, kontaktinformation (telefonnummer, e-postadress, adress), IP-adressen för nätverksanslutningen, information om de beställda tjänsterna och deras ändringar och annan information relaterad till kundrelationer och tjänster. Användaren ger samtycke till att uppgifterna samlas in, baserat på ett kontaktformulär som används från fall till fall.

  1. Reglerade informationskällor

Informationen som lagras i registret kan hämtas från meddelanden som kunden skickar via webbformulär eller från andra situationer där kunden vidarebefordrar information. Webbplatsen använder också cookies för att lagra information om användaren.

  1. Regelbundet utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Informationen lämnas i regel inte ut till andra parter. Informationen får offentliggöras i den utsträckning som överenskommits med kunden.

Denna webbplats använder tjänster från Google Analytics. Den använder cookies, som faktiskt är textfiler som placeras på en dator. De ger information om hur webbplatsen används. Informationen som genereras av cookien (inklusive IP-adressen) överförs och lagras på Googles servrar. Med hjälp av denna information analyserar Google hur besökaren använder webbplatsen. Den tillhandahåller rapporter om olika funktioner för webbplatsoperatörer och tillhandahåller även andra tjänster relaterade till webbplatsens funktioner och internetanvändning.

Google kan också överföra denna information till en extern aktör om lagen kräver det eller om någon tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google associerar inte användarens IP-adress med någon annan information som Google förfogar över.

  1. Principer för registersäkerhet

Registret hanteras varsamt och informationen som behandlas av informationssystem är lämpligt skyddad. Lagring av registerinformation på Internetservrar säkerställer att den fysiska och digitala säkerheten för deras hårdvara hanteras korrekt. Den personuppgiftsansvarige ser till att lagrade uppgifter, liksom serveråtkomst och annan kritisk information för personuppgifternas säkerhet, behandlas konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning tillåter åtkomst.

  1. Rätt till tillgång och rätt att begära rättelse av information

Varje person i registret har rätt att kontrollera informationen som lagras i registret och begära rättelse av felaktig information eller komplettering av ofullständig information. Om en person vill kontrollera informationen som lagrats om honom eller henne för att kräva rättelse, måste begäran skickas skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be den sökande att bevisa sin identitet. Den personuppgiftsansvarige måste svara kunden inom den tidsram som anges i EU:s dataskyddsförordning (som regel inom en månad).

  1. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Personen i registret har rätt att begära att personuppgifterna om honom/henne raderas ur registret (”rätten att bli glömd”). På samma sätt har de registrerade personerna andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, till exempel begränsning av behandling av personuppgifter i vissa situationer. Begäran måste skickas skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be den sökande att bevisa sin identitet. Den personuppgiftsansvarige måste svara kunden inom den tidsram som anges i EU:s dataskyddsförordning (som regel inom en månad).

  1. Information om cookies

För att den här webbplatsen ska fungera så bra som möjligt lagrar den ibland små datafiler som kallas cookies på din enhet. Detta är vanligt för de flesta webbplatser. Du kan förhindra att cookies används i dina webbläsarinställningar, men detta kan påverka webbplatsens prestanda.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som en webbplats lagrar på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Cookies lagrar information om din enhetsanvändning.

Var använder vi cookies?

Denna webbplats använder tjänster från Google Analytics. Den använder cookies, som faktiskt är textfiler som placeras på en dator. De ger information om hur webbplatsen används. Informationen som genereras av cookien (inklusive IP-adressen) överförs och lagras på Googles servrar. Med hjälp av denna information analyserar Google hur besökaren använder webbplatsen. Den tillhandahåller rapporter om olika funktioner för webbplatsoperatörer och tillhandahåller även andra tjänster relaterade till webbplatsens funktioner och internetanvändning.

Google kan också överföra denna information till en extern aktör om lagen kräver det eller om någon tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google associerar inte användarens IP-adress med någon annan information som Google förfogar över.

Användaren kan neka användningen av cookies genom att göra motsvarande val i sin egen webbläsare. Det är dock värt att notera att i detta fall är inte alla funktioner på webbplatsen tillgängliga. Genom att använda denna webbplats godkänner användaren att Google kommer att behandla personens uppgifter för ovanstående ändamål och på det sätt som beskrivs.

Hur kan du hantera cookies?

Du kan hantera och/eller radera cookies fritt. Du hittar instruktioner på AllAboutCookies.org. Du kan radera alla cookies på din dator, och de flesta webbläsare kan ställas in för att avvisa dem helt. Tänk dock på att om du inaktiverar cookies måste du återställa vissa inställningar varje gång du återvänder till webbplatsen. Det kan också vara så att du inte har tillgång till några av tjänsterna och funktionerna på webbplatsen.