Search

Välkommen till SkartaNYAB Abp:s investerarsidor!

SkartaNYAB bygger en ren framtid med årtionden av erfarenhet av komplexa och krävande projekt. Vi bygger en renare framtid – en levande miljö med rent vatten, ren energi och hållbar infrastruktur. Dessutom fokuserar vi på koldioxidneutrala industri- och vindkraftsprojekt.

Senaste nyheterna

Aktuellt

SkartaNYAB läggs till i First North 25 Index, från och med den 1 juli 2022

First North 25 Index mäter utvecklingen för ett urval av de största och mest omsatta värdepapperen noterade på Nasdaq Nordic First North Growth Markets (First North Denmark, First North Finland, First North Iceland och First North Sweden). Indexet granskas halvårsvis i januari och juli.

Läs mer

Skarta Finland

NYAB Sverige