Search

Välkommen till SkartaNYAB Abp:s investerarsidor!

SkartaNYAB bygger en ren framtid med årtionden av erfarenhet av komplexa och krävande projekt. Vi bygger en renare framtid – en levande miljö med rent vatten, ren energi och hållbar infrastruktur. Dessutom fokuserar vi på koldioxidneutrala industri- och vindkraftsprojekt.

Senaste nyheterna

Aktuellt

Årsredovisning 2021: Mot utveckling av bygg- och energiprojekt i Norden

Skarta Finland

NYAB Sverige