Search

Finansiell information

SkartaNYABs proforma-siffror för 2021*

Omsättning

209 MEUR

EBIDTA

22 MEUR

Total balansräkning

300 MEUR

EBITDA-marginal

10,5 %

*Syftet med den oreviderade proformainformationen är att beskriva koncernens samlade finansiella resultat och balansräkning för den löpande verksamheten, och den motsvarar inte siffrorna i SkartaNYAB Plc:s officiella koncernresultaträkning. Läs mer om beräkningsprinciperna för proforma-siffror.