Search

Varför investera i SkartaNYAB?

Lång erfarenhet och stark kompetens inom krävande byggprojekt 

SkartaNYAB har årtionden av erfarenhet inom krävande infrastruktur- och specialbyggnation och har med sin långa erfarenhet även ett betydande antal referenser till olika projekt under koncernföretagens verksamhet. Noggranna projekturval, offertberäkning och implementering med fokus på riskhantering i alla skeden av projektet är nyckeln till framgångsrika projekt. Detta har lett till stark organisk tillväxt med hög marginal och en diversifierad orderbok med många fleråriga och samverkansbaserade avtal.

Lång erfarenhet och etablerad position i energiprojekt med nollutsläpp

SkartaNYAB är en av Finlands ledande byggare av vindkraftsparker med över 100 vindkraftverk byggda sedan 2012. SkartaNYABs position nära kunder inom förnybar energi och energilagring och teknikleverantörer gör det möjligt att låta verksamheten omfatta utveckling, planering, genomförande och ägande av projekt.

En stark position på den snabbt växande marknaden i norra Sverige

SkartaNYAB har fått ett starkt fotfäste inom teknikkonstruktion på marknaden i norra Sverige. SkartaNYAB drar nytta av sin starka position i Norrbotten där planerade investeringar i koldioxidfri industri under de kommande decennierna kommer att uppgå till tiotals miljarder euro.

Personalens kompetens och ständiga utveckling

SkartaNYABs kärnkompetens är projektledning i krävande byggprojekt. I projektverksamheten spelar projektplanering, kostnadshantering, kvalitetsstyrning och tidsplanering en central roll. SkartaNYAB tar hand om personalens kompetens och utvecklar ständigt deras expertis. Färdigheter relaterade till måluppfyllelse kan också förvärvas genom strategiska förvärv.

Entreprenöriell ledning och aktivt ägande

Entreprenöriell, djärv och flexibel ledning fokuserar på att ansvarfullt driva utveckling med ett förstklassigt slutresultat. Ett aktivt ägande möjliggör utveckling i enlighet med SkartaNYABs strategi.