Search

Strategi och värden

Uppdrag

SkartaNYAB bygger en ren framtid.

Vision

SkartaNYAB är en pionjär inom rena energilösningar och en respekterad byggpartner för ett koldioxidneutralt samhälle i Norden.

Strategi

SkartaNYABs strategi bygger på följande hörnstenar:

  1. SkartaNYABs mål är att expandera verksamheten i värdekedjan för vindkraft, solenergi och vätgaslösningar mot utveckling, byggnation och ägande av övergripande projekt inom ren energi.
  2. SkartaNYABs tillväxt bygger på en stark kompetens och expertis inom specialkonstruktion och stöds med företagsarrangemang.
  3. SkartaNYABs verksamhet grundar sig i ett konsortium av entreprenörer, vilket möjliggör snabb expansion, god lönsamhet och stark utveckling av aktieägarvärdet.

Företaget har ställt up följande strategiska mål för åren 2022–2024:

  1. Fortsatt lönsam tillväxt
  2. Påskyndande av kommersialiseringen av projekt för förnybar energi
  3. Stärkande av entreprenörs kultur
Entreprenorskap
Miljo
Samarbete